Lider Koji Oseća i Zna

Za iskusne i inspirativne lidere

Svež i jedinstven pristup savremenom liderstvu

Da li se obraća pažnja na emocije lidera? Ima li mesta za njih u organizacionoj šemi? Ako nema, gde se onda „smeštaju“

A šta je emocijama članova tima? Da li su one uopšte važne? Ako nisu, šta to nekad koči rezultate, a baš sve smo uradili kako treba?

 

 

Šta se dešava kada ih ignorišemo i pažnju pridajemo samo operativnim znanjima i vidljvim ponašanjima?

Slično kao i u privatnom životu, nagomilane negativne emocije dovode do blokade. U organizacionom kontekstu – pojedinca, tima, često i čitavog sektora.

Aktuelni Treninzi Odos ConsultingAktuelni Treninzi Odos Consulting

Ovaj trening nudi uvide u znanja, ali i osećanja koja bi trebalo prepoznati i na pravi način usmeriti. Originalna kombinacija metodologije psihodinamskog organizacionog konsaltinga za rad u manjim grupama i oprobanih menadžerskih alata lako primenjivih u korporativnom okruženju pruža sasvim novi osećaj liderstva.

Sa predavačima, sertifikovanim sistemskim organizacionim konsultantima sa iskustvom u korporativnom svetu, naučite da popunite Matricu timske dinamike i unapredite veštine potrebne za svaki kvadrant.

Teme koje trening obrađuje:

Organizacioni „Feng shui“

Kako sagledati organizaciju i njene segmente iz svih perspektiva
Gde tražimo skrivene elemente koje postoje u svakoj organizaciji
Crtež uloge – projektivna tehnika kao izvor informacija o potrebama lidera i tima koji vodi

Promena iskrivljenih uverenja

Koja iskrivljenja uverenja su nam dominantna i kako njima vladati
Kako naš unutrašnji „sudija“ upravlja našim odnosima i Kako da promenimo ovaj automatizam – TOP tehnika za lično unapređenje, produktivniji rad i konstruktivne odnose sa ljudima

Mindfulness i liderstvo

Šta sve remeti mogućnost aktivne pažnje savremenom lideru?
Kako da uspostavimo balans i održimo fokus
Tehnike povratka u sadašnji trenutak, tehnike disanja i „poslovne“ asane za bolji lični učinak

Timski organizacioni život

Bazične pretpostavke i ostali društveni mehanizmi odbrane na poslu
Odos matrica – alat za definisanje trenutne situacije i daljih akcionih koraka
Razvoj empatije kroz komunikaciju

 

Benefiti za učesnike:

· Naučiće kako da vide procese koje se dešavaju u njihovim timovima, a na prvi pogled nisu vidljivi

· Naučiće kako da se fokusiraju i umanje stres

· Otkriće koja neproduktivna uverenja ih usporavaju u ostvarenju ciljeva i promeniti ih

· Pristupiće vođenju tima na sasvim drugačiji način

Benefiti za kompaniju:

· Novi lideri koji znaju kako da pravim putem vode svoje timove

· Manje konflikata, trensparentni odnosi i komunikacija

· Bolji rezultati

· Bogatija organizaciona kultura

Rekli su o treningu:

„Trening je odličan, ostavlja dobar utisak na kraju, pun pozitivne energije, primenjiv u najvećem delu, izuzetno koristan.Sve pohvale! Predavači su sve vreme držali pažnju, kreirale pozitivnu atmosferu i dobru povezanost sa svim članovima tima.“ Bojana Radojević, Teritorijalni menadžer Sever, NIS Gazprom Neft

„Nešto novo, izuzetna stručnost trenera. Interaktivan  dinamičan trening sa dosta primenjivih predloga u praksi i na poslovnom planu i u svakodnevnom životu.“ Danijela Filipović, Šef prodaje, Metalac Posudje

„Interaktivan trening sa dosta novih korisnih informacija“, Ivana Kovačević, Direktor sektora za prodaju korporativnim klijentima, NIS Gazprom Neft

 


Kontaktirajte nas

to top button