Ja sam odličan prezenter!

Ovaj trening kreirali smo kako bismo vam pomogli da na pravi način osmislite i realizujete svoj nastup, nezavisno od teme, vremenskog okvira, broja ljudi u publici ili njihove strukture.

Dvodnevni praktični i interaktivni trening obrađuje teme koje se odnose se na razvoj veština u tri podjednako značajna aspekta prezentovanja:

 1. Šta govorimo – verbalni aspekt
 2. Kako to govorimo – neverbalna komunikacija
 3. Kakav odnos gradimo sa svojom publikom

Teme koje trening obrađuje:

 1. Šta da rade pred prezentaciju
 • Kako da kreiraju cilj i strukturu prezentacije na osnovu teme, vremenskog okvira i sastava publike
 • Kako da prezentacija ima kontinuirani flow – određivanje ključnih ideja vodilja
 • Kako se pravi efektna PPT
 • Kako da koriste tehniku, video materijale, fotografije…
 • Kako da se izbore sa neizbežnom tremom
 • Kako sebe da dovedu u adekvatno emocionalno stanje za uspešan nastup
 1. Šta da rade kada stanu pred publiku
 • Kako da otvore na efektan način – tehnike otvaranja prezentacije i povezivanja sa publikom
 • Kako da pravilno stoje, gestikuliraju, govore – neverbalna komunikacija
 • Tehnička podrška – kada koristimo koji instrument pri prezentovanju
 • Koje su metode uspešnog storitelinga koje angažuju publiku
 • Šta to znaju TED prezenteri, a može nam biti od koristi
 • Odnos sa publikom – treća dimenzija uspešne prezentacije
 • Kako izaći u susret različitim stilovima učenja naše publike
 • Kako odgovoriti na pitanja – posebno na nezgodna pitanja
 • Komunikacija sa teškim učesnicima
 1. Šta radimo na kraju
 • Zašto je dobro zatvaranje tako važno?
 • Tehnike zatvaranja prezentacije

Koji su benefiti učesnika treninga:

 • Naučiće kako da nastupaju u bilo kom poslovnom kontekstu
 • Umeće da samo od teme osmisle ideju vodilju, kreiraju prezentaciju, prezentuju na pravi način kroz različite tehnike
 • Umeće da prilagode svoju prezenaciju različitim stilovima učenja učesnika i tako obezbede siguran dobar rezultat
 • Znati kako da umanje stres i tremu pred prezentovanje
 • Naučiti kako da razviju dobar odnos sa publikom

Koji su benefiti koje ostvaruje kompanija:

 • Obučeni zaposleni koji će na pravi način umeti da predstave firmu
 • Zapoleni koji će umeti da novim zaposlenima predstave kompaniju, način rada i kulturu
 • Zaposleni koji će umeti da prezentuju rezultate, nastupaju na raznim konferencijama, seminarima …
to top button