Ja sam odličan trener

Postoje tajne koje se kriju iza svakog treninga ili radionice koji naprave razliku u kompaniji i unaprede rezultate.

Neke od njih su: razumevanje ponašanja i potreba učesnika treninga, primena adekvatnog pristupa u cilju postizanja otvorenosti i kooperativnosti, rad napostizanju produktivne grupne dinamike i atmosfere, kao i na involviranosti svih učesnika u proces.

Niko ne voli da bude tihi posmatrač, već da ravnopravno učestvuje u usvajanju i primeni promena. Ovo je način koji treneru omogućava kasniju primenu tema sa treninga u svakodnevno praksi.

Sve gore napomenuto postiže se tako što se dobro nauče tehnike prezentovanja, a onda se iskombinuju sa pametnim izbrom metodologija učenja koje koristimo i njihovog preciznog tajminga i raspoređenosti tokom treninga. Treći stub dobrog treninga je kao što smo već napomenuli građenje odnosa poverenja sa učesnicima i stvaranje atmosphere učenja i promene.

Teme koje trening obrađuje:

 • Prezentacione tehnike: uspešan storiteling, faze prezentovanja, verbalna i neverbalna komunikacija
 • Kako osmisliti strukturu treninga na osnovu cilja koji on treba da ispuni
 • Tehnike otvaranja treninga
 • Tehnike prenošenja znanja uz aktivno učešće druge strane
 • Praktične tehnike: role play, case study, energizeri… – Koja im je svrha, kako da ih kreirate i kada da ih koristite
 • Tehnička podrška treninzima – prezentacija, flip chart
 • Šta svaki trener mora da ima i zna
 • Koji su tipovi ljudi u vašoj publici i kako da ih osvojite I podstaknete da vas poslušaju
 • Male tajne grupne dinamike

Benefiti koje učesnici ostvaruju:

 • Znaće kako da definišu različite tipove učesnika na treningu i na ovaj način izbegnu uobičajeni strah “od teških učesnika” i njihovih pitanja
 • Naučiće načine prilagođavanja različitim tipovima učesnika
 • Naučiće kako da kreiraju i na pravi način iskoriste različite metodologije usvajanja znanja
 • Postaće kreativniji u osmišljavanju što boljeg pristupa i načina predstavljanja teme
 • Naučiće kako da opuste atmosferu i kreiraju motivisanu grupnu dinamiku od samog početka
 • Zavoleće ovaj posao!

Benefiti koje kompanija ima od treninga:

 • Zaposleni obučeni da prenesu znanja i donesu promene zaposlenima i kompaiji
 • Finansijski benefit – interni resurs umesto angažmana eksternih saradnika za treninge
 • Razvoj timskog duha i produbljivanje kompanijskih vrednosti i korporativne kulture
to top button