Ja sam uspešan prodavac!

Razvoj prodajne fleksibilnosti i praćenje prodajnog procesa

U savremenom poslovanju, na tržištu prebukiranom ponudom, odavno je prevaziđeno učenje prodaje kroz primenu ustaljenih prodajnih tehnika koje su manje ili više poznate i već viđene.

Presudni uticaj na odluku o kupovini donosi odnos koji prodavac izgradi sa klijentom. Utisak klijenta da je uslužen brzo, da mu je posvećena pažnja, da je neko saslušao šta mu je potrebno i na tu potrebu adekvatno odreagovao doprinosi ostvarenju odnosa poverenja i odluka o kupovini predstavlja logičan i prirodan rasplet prodajnog procesa.

Ovaj trening kreirali smo sa ciljem da učesnici nauče kako će njihov fleksibilan, proaktivan i pozitivan pristup direktno doprineti ispunjenju prodajnih ciljeva i poboljšanju rezultata kompanije.

Trening je zasnovan na razvoju odnosa sa klijentom kroz prepoznavanje njegovih želja i povećanje fleksibilnosti u komunikaciji – upoznavanjem nekoliko različitih tipova klijenata sa kojima se najčešće sreću u praksi, zatim metodologiji pravilnog praćenja prodajnog procesa, kao i na tehnikama kontrole stresa i fokusiranja na pozitivan ishod i bolji rezultat. Kombinacijom tri pomenuta faktora prodavci postaju kompletno opremljeni za proaktivan pristup prodaji i kreiranje energične atmosfere na radnom mestu.

Teme koje trening obrađuje:

 • Razvoj samopouzdanja i motivisanosti kao uslov za povećanje rezultata
 • Kako se motivišemo u danima slabih rezultata – praktične tehnike za kontrolu stresa i pozitivno razmišljanje
 • Šta kreira odnos poverenja sa klijentom?
 • Tipologija klijenata:
  - Koji su najčešći tipovi kupaca?
  - Kako ih prepoznati pri prvom kontaktu
  - Kako ostaviti dobar utisak na svaki tip od samog početka
  - Šta motiviše svaki od tipova?
 • Otvaranje prodaje – kako biti proaktivan a nenametljiv prodavac
 • Istraživanje potreba klijenata
  - Veština aktivnog slušanja i praćenja
  - Veština “čitanja” neverbalnih signala
  - Postavljanje pravih pitanja u cilju otkrivanja tačne potrebe
 • Prezentovanje proizvoda – rešenja potrebe kupca
  - Na koje reči i fraze reaguju različiti tipovi klijenata
  - Kako da uskladimo verbalnu i neverbalnu komunikaciju za postizanje rezultata?
  - Kako odgovaramo na prigovore različitih tipova klijenata?
 • Crosselling i upselling sa različitim tipovima klijenata – u kom trenutku i na koji način nudimo dodatne proizvode?
 • Zatvaranje prodaje
  - Kako različiti tipovi klijenata donose odluke o kupovini
  - Kako ih motivisati da kažu “hvala vam, uzimam”
  - Kako sa neodlučnim klijentima

Nakon treninga učesnici će:

 • Umeti da prepoznaju tipove klijenata i da se svakome obrate onako kako oni to očekuju
 • Umeti da razdvoje faze prodajnog procesa i sprovode ih po redu
 • Umeti da sebe podstaknu i motivišu kada je to potrebno
 • Umeti da saslušaju stvarne potrebe svog sagovornika i na pravi nači odreaguju na njih
 • Biti proaktivniji i optimističniji po pitanju prodaje

Benefiti koje kompanija ima od ovog treninga:

 • Prodavci i prodajni timovi obučeni specifično, na osnovu prodajnih potreba kompanije
 • Bolji prodajnii rezultati
 • Veća motivisanost i proaktivna grupna dinamika prodajnih timova
to top button