Odlični rezultati su rezultat odličnog liderstva

Postoji fraza da se dobar lider rađa, a ne postaje.

Lider koji se kao takav “rodio” ustvari u praksi primenjuje veštine razvijene emocionalne inteligencije, pa svaki njegov potez deluje lako i spontano, on kao da tačno zna šta treba kome da kaže u kom trenutku i na koji način. On prepoznaje kada su članovi njegovog tima iscrpljeni, pod stresom, zna da im se tada približi na pravi način. On ume da prepozna tačne uzroke njihovih lošijih ili boljih rezultata i reaguje adekvatno. On zna da rezultati koje neko ostvaruje ili ne ostvaruje imaju veze i sa periodom koji je osoba provela na svojoj poziciji i sa raznim drugim okolnostima. Ume da kritikuje i pohvali tako da podstakne pozitivnu promenu.

Dobra vest je da se veštine emocionalne inteligencije i dobri lideri razvijaju. Ovaj proces sastoji se od nekoliko koraka:

 • Prepoznati svoje emocije, reakcije, imati svest o sopstvenom ponašanju
  Naučiti kako da kontrolišemo i upravljamo svojim emocionalnim reakcijama
  Naučiti kako drugi ljudi reaguju u različitim izazovnim situacijama i pod stresom, šta ih pokreće i motiviše, a šta ih muči i drži na mestu
  Primeniti komunikacione i menadžerske alate da druge motivišemo na pravi način, uz razvoj empatije

Nakon dva dana rada, naučićete kako da vas pominju kao “rođenog lidera” i ponećete niz alata koje ćete moći da upotrebite kad god vam budu bili potrebni. Evo i kako:

Teme koje trening obrađuje:

 • Tehnike za kontrolu stresa i tenzije
 • Tehnike prepoznavanja različitih tipova ljudi i učenje o pristupima
 • Asertivne tehnike verbalne i neverbalne komunikacije koje unapređuju odnose i donose rezultat
 • Tehnike asertivnog ponašanja i komunikacije
 • Kako motivisati sebe motivisati i članove tima
 • Kako se razvija empatija?
 • Mapa situacionog liderstva i njena primena

Nakon treninga učesnici će:

 • Biti svesni načina na koji zaposleni doživljavaju njihovu ulogu i odnos
 • Biti uspešniji u postizanju svojih ciljeva
 • Razviti produktivne timove koji stvarno prave rezultate
 • Unaprediti kvaliteta života kako na poslu tako i privatno
 • Bolje kontrolisati stres i tenziju
 • Doprineti boljoj motivaciji svog tima
 • Razrešiti nedoumice u pogledu pristupa svojim kolegama
 • Naučiti adekvatne načine pristupa različitim ljudima
 • Biti asertivniji

Benefiti koje kompanija ima od treninga:

 • Razvoj socijalno osvešćenih lidera kojima ništa ne smeta da ljude vode na pravi način
 • Bolja timska atmosfera
 • Razvoj transparentne komunikacije i odnosa
 • Savremeni pristup liderstvu i zadovoljni zaposleni
 • Veštine koje su dugoročno primenjive u svim liderskim i menadžerskim kontekstima

Trening je introspektivan, traži otvorenost i iskreno interesovanje da dobro utičete na ljude – dakle radićete puno na sebi i interaktivan, što znači da ćete vežbati, biti aktivni, uključeni u proces i na taj način još jasnije steći uvid u oblasti koje treba da razvijate.

to top button