Osnovi poslovne komunikacije - šta, kome i kako reći

Dobra vest je da naša reakcija na stresne događaje određuje naše dalje stanje, dakle da smo u velikoj meri za njega odgovorni sami. Sam po sebi, stres nije uvek loš i u zavisnosti od naše interpretacije i reakcije koje ona izaove zavisi kako ćemo se ubuduće boriti sa njim.

Svaki put kada osetimo da smo pod stresom, bilo da je to u fiziološkom, emocionalnom ili bihejvioralnom aspektu ponašanja, možemo izabrati neku od tehnika kojima ćemo umanjiti ili eliminisati štetne efekte stresa. Postoji punoo praktičnih načina koji će nam pomoći u ovoj borbi.

Zašto je važno razvijati emocionalnu inteligenciju?

Emocionalna inteligencija podrazumeva prepoznavanje i adekvatnu kontrolu sopstvenih emocija, dok istovremeno uključuje i veštine razumevanja sagovornika i uspešne komunikacije. Razvojem ovih veština svom mentalnom životu dajemo jači imunitet što je raznim istraživanjima i dokazano – izolacija i konflikti umanjuju otpornost organizama da se bori sa stresom pa ovi oblici ponašanja u znatnoj meri utiču na našu interpretaciju sveta. Zato je važno na svakodnevno nivou razvijati se i postajati emocionalno inteligentniji. Razvoj veština emocionalne inteligencije najvidijiviji je kroz pravilnu komunikaciju koja afirmiše win win rezultat i bolji osećaj kod oba sagovornika.

Teme dvodnevnog treninga:

 • Uvid u štetne efekte stresa i prepoznavanje
 • Empatija i aktivno slušanje
 • Promena neproduktivnih obrazaca razmišljanja – ABC model
 • Kako komuniciraju različiti tipovi ljudi
 • Kako im se približiti na pravi načn
 • Ispravljanje kognitivnih distorzija i afirmativna uverenja
 • Asertivne tehnike za konstriktivnu komunikaciju
 • Tehnike pravilnog disanja, meditacije.
 • Govor tela i njegova uloga u upravljanju stresom
 • Upravljanje konfliktima kroz asertivni model
 • Tehnike fokusa na sadašnji trenutak.
 • Promena percecije
 • Upravljanje vremenom i pravilna prioritizacija

Benefiti koje učesnici ovog treninga ostvaruju:

 • Naučiće da prepoznaju štetne efekte stresa i svoje reakcije na njih
 • Naučiće tehnike za promenu načina razmišljanja
 • Uvideće vezu između razvoja socijalnih veština i emocionalne inteligencije i upravljanja stresom
 • Nučiće vredne komunikacione modele koji su primenjivi u svim situacijama
 • Sa treninga će poneti puno različitih alata koje će moći da koriste I u privatnom I u poslovnom životu kada dođe do tenzije

Benefiti koje ostvaruje kompanija:

 • Razvija samosvesne pojedince koji umeju da se bore sa svakodnevnim pritiscima
 • Dobija timove koji imaju istve veštine i vrednosti za postizanje balansa i kontrole emocija
 • Dobija transparentnu atmosferu, otvorenu i uvek spremnu za pozitivne promene
to top button